Kontakt

iVIZIJA d.o.o. za poslovne i informatičke usluge i turizam

Adresa: Krapinske Toplice, Mirna ulica 1
OIB: 70454301059, MB: 2176173
Registrirano pri Trgovačkom sudu Zagreb, MBS: 080593981 Temeljni kapital: 967.700,00 kn uplaćen u cijelosti Član uprave: I. Petrović

Žiro račun: 2360000-1101937892, Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR7223600001101937892, SWIFT: ZABAHR2X

Web: www.ivizija.hr
Email: info@ivizija.hr

Tel: +385 (0)49 233 333
Fax: +385 (0)49 233 345